REGULAMIN

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1
Właścicielem cateringu dietetycznego A Nóż Widelec jest firma „Usługi Gastronomiczne Magdalena Rybicka” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 40. NIP: 7412049278

Pkt. 2
Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3 lub 5 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 900, 1200, 1600, 1800, 2000. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania lub z plastikową przykrywką, a także styropianowe, plastikowe z pokrywką plastikową lub butelki oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.

Pkt. 3
Posiłki pakowane w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania są przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po usunięciu uprzednio folii.

Pkt. 4
Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 4 – 6 °C. Posiłki należy spożyć w ciągu 48h od daty dostawy.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU 

Pkt. 1
Zamówienie diety w A Nóż Widelec  następuje online, lub telefonicznie( pod numerem 515 638 644).

Pkt. 2
Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wszystkie jego zapisy akceptuje.

Pkt. 3
Właściciel A Nóż Widelec przyjmuje zamówienia przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.olsztyndieta.pl w zakładce zamówienia.

Pkt. 4
Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe.

Pkt. 5
W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym Właściciela A Nóż Widelec przed złożeniem zamówienia.

W momencie przeciwwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją pod numer telefonu 515 638 644

Pkt. 6
Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w firmie A Nóż Widelec nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego
b) cukrzycy
c) nietolerancji laktozy
d) alergii

Pkt. 7
Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

Pkt. 8
W razie zatajenia problemów zdrowotnych przez klienta firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 9
Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy podany przez Właściciela

Pkt. 10
Płatność za usługę musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania „z góry”. Wpływ na konto firmy jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez zamawiającego.

Pkt. 11
W przypadku braku płatności A Nóż Widelec może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12
Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie olsztyndieta.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z Właścicielem A Nóż Widelec do zamawiającego zostaje wysłane Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybór diety, okres umowy, adres dostawy, godziny dostawy oraz informacje o płatności. Potwierdzenie Zamówienia przez zamawiającego jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 9 niniejszego paragrafu. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia i jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Pkt. 13
Złożenie zamówienia dotyczy otrzymywania cateringu w dni powszednie.
O urlopach lub dniach wolnych Właściciel A Nóż Widelec będzie informował ok tygodnia przed przerwą w dostawach.

Pkt. 14
Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 15
Zamówienia diety może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Pkt. 16
W przypadku odsprzedaży posiłków lub ich przekazaniu osobom trzecim firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 17
W przypadku dostaw poza miasto Olsztyn firma zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat po uprzednim skonsultowaniu tego z klientem. Nie gwarantujemy też dostaw w każde miejsce w Olsztynie i okolicach.

§3 DOSTAWA

Pkt. 1
Dostawa zestawów diety odbywa się codziennie w godzinach od 4:00 do 8:00.

Pkt. 2
Dostawa zestawu na sobotę jest możliwa wyłącznie dnia poprzedniego. Tj w piątek mogą być dostarczone dwa takie same zestawy (na dwa dni).

Pkt. 3
Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej lub wymiany wiadomości przed dokonaniem płatności.

Pkt. 4

W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, A Nóż Widelec zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego A Nóż Widelec zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

Pkt. 5
Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1
Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu i kaloryczności programu. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2
Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 515 638 644 do godz. 15:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

Pkt. 3
Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt 12. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Usługi Gastronomiczne Magdalena Rybicka w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 40. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać wysyłając wiadomość pod numer 515638644. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

LISTA ALERGENÓW:

1. Zboża zawierające gluten.
2. Skorupiaki i produkty pochodne.
3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty pochodne.
8. Orzechy.
9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
12. Dwutlenek siarki i siarczyny.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne.